حضرت قاسم

سبک: آه، من که جان بر لبم

من، در چنگ پاییزم، زیر تیغ تیزم

خشکم و برگ و برگ از شاخه می ریزم

کن نظر ای باغبان خسته

همه وجودم در هم شکسته

گلچین از این نیلوفرِ نخورده آب

می گیرد زیر سم ستوران گلاب

ای مرا جان کن شتاب

 

آه، بین گرفته عدو، دورم را از هر سو

سربسته می گویم وای از درد پهلو

از روی مرکب زمین افتادم

ای عمو جانم برس به دادم

هر که با هر چه دارد می زند مرا

بیا که زیر تیغ و نیزه ی اعدا

شدم شبیه زهرا

/ 0 نظر / 284 بازدید