حضرت معصومه

سبک: همه جا کربلاست

شهر قم در نوا شده بر پا عزا          سوی دار البقاء رفته اخت الرضا

دخت موسی، گلِ باغ خیر النساء             آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

در دیار غریب جان او بر لب است        در فراق رضا سانی زینب است

گرچه رویش کبود نشده از جفا              آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

بهر دیدار یار شد روان از دیار             آخر از هجر او شد فدا بی قرار

دختر فاطمه به نوا مبتلا            آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

گل باغ وفا از جفا پرپر است        نوحه گر از غمش موسیِ جعفر است

در خراسان رضا کرده برپا عزا             آه و واویلتا، آه و واویلتا

 

قبله­گاه همه کوی دلجوی او          دست مشکل گشا دیده ها سوی او

زائر او بود همه اهل کساء            آه و واویلتا، آه و واویلتا

موحد

/ 0 نظر / 187 بازدید