اربعین

سبک: آه و واویلا صد آه و واویلا

هر کجا رفتم ای زاده زهرا 

با خودم بردم کربلایت را

 

سهم زینب شد افسوس و جاماندن

سهم تو اما سرجدا ماندن

 

ای رها از خود در لحظه رفتن 

تن ندادی به کهنه پیراهن

 

بین هر کوچه بودم پریشانت

قوّت قلبم صوت قرآنت

 

خطبه ها خواندم در شام پر غوغا

زیر و رو کردم کاخ دشمن را

 

از فراز نی ره را نشان دادی 

سربلندی را یادمان دادی

رضا یزدانی 

/ 0 نظر / 21 بازدید