امام صادق علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

ماتم صادق آل رسول است

قتل فرزند زهرای بتول است

قرآن ناطق، شمس الحقایق

مهدی فاطمه سرت سلامت

 

از جنان فاطمه بنما نظاره

جگرم را ببین شد پاره پاره

سوزد مادرم، از پا تا سرم

مهدی فاطمه سرت سلامت

 

آتش زدند مادر این خانه ام را

واللهِ سوزاندند کاشانه ام را

من بی گناهم، در سوز و آهم

مهدی فاطمه سرت سلامت

 

مزارش در بقیع زائر ندارد

مهدی به قبر او سر می گذارد

خون دل زهراست، امّ ابیهاست

مهدی فاطمه سرت سلامت

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 18 بازدید