حضرت عبدالله

سبک: بابا خسته ام از این جدایی

بابا       از مدینه کن نگاهم

بابا        باعمو در قتلگاهم

در برِ زهرا       آمدم اینجا       تا شوم قربان رویش

زیر شمشیرم       جای تو گیرم       بوسه از زیر گلویش

با عمو هستم، ای پدر جان               دل به او بستم، ای پدر جان

 

دیدم         بین خون از پا نشسته

با سنگ        طاق ابرویش شکسته

از دَم خیمه          دست خود را از           دست عمه تا کشیدم

یک نفس بینِ         نیزه داران با           شوق جانبازی دویدم

آمدم پیشِ، عشق زینب             تا روم زیرِ، سُم مرکب

 

اینجا           با نوای وا حسینا

مقتل         پُر شده از عطر زهرا

ای پدر بنگر           مادرت دارد           نوحه میخواند برایش

کن دعا گردد        چون علی اصغر         خون حلقم رونمایش

پیش چشمان، بانوی یاس          روضه ی من شد، مثل عباس

/ 0 نظر / 5 بازدید