حضرت زهرا علیها سلام

سبک: یافاطمه من عقده دل وا نکردم

در کودکی شد قسمت من خانه داری 

هم خانه داری میکنم هم سوگواری

گریَم برای نورِ دو عینت             هر شب دهم آب دست حسینت

 

دیشب دعا کردی اجل جانت بگیرد

امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد

دیشب تو بودی اندر کنارم            امشب به دیوار سر می گذارم

 

دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی  

امشب در آغوش لحد کاشانه کردی

دیشب گرفتی اشکم ز دیده           امشب ز داغت پشتم خمیده

 

دادی به دست زینبت با آه و زاری   

پیراهنِ خونینِ خود را یادگاری

آن پیرهن را هرگز نشویم               تا عطر مادر از آن ببویم

سازگار (میثم)

/ 0 نظر / 3 بازدید