فرزندان حضرت زینب

سبک: تو کوفه پاتو نزار

دوست داریم که پیش پات گلگون بشه پیکرمون

سند حرفای ما گریه های مادرمون

که داره باصد اشاره  بادلی پر از شراره   می کنه مارو نظاره

( یا امیری 2 یا حسین ) 3

 

اگه اذنمون بدی به ماها منت میذاری

غمی از روی دل مادرمون بر میداری

دلش از غصه کبابه    توچشاش دریای آبه    غم ودردش بی حسابه

خورشیدی فرد

/ 0 نظر / 3 بازدید