پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم

سبک: نمیشه باورم

پدر میره سفر می مونه فاطمه

کنار بسترش گرم ناله و زمزمه

سخته برای من بابا                اینجوری دیدنت آخه

میکُشه آخرش منو              نفس کشیدنت

 

پیمبر خدا میون بستره

خودش داره میره اما به فکر دختره

خوب می دونه که دخترش             نقش زمین میشه آره

خوب می دونه علی دیگه             خونه نشین میشه

 

پیمبر خدا میون بستره

سر مبارکش روی دامن حیدره

حسینش و بغل گرفت             میون گریه ها آقا

انگاری که می دید اونو           تو دشت کربلا

 

انگاری که می دید شمشیر و نیزه رو

رو خاک غم می دید انگار یک تن بی سر و

می دید که پیکر حسین          مونده تو کربلا ولی

سر مبارکش میره          به روی نیزه ها

مهدی شریفی

/ 0 نظر / 4 بازدید