امام صادق علیه السلام

سبک: یه مدینه یه بقیعه

یه مدینه، یه بقیعه، یه امامه ولی حرم نداره

سینه زنها، کسی نیست تا، روی قبرش یه دونه شمع بذاره

غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام، آقام امام صادق

 

دل بی تاب، دیگه شد آب، که تو آفتاب نه سایه بونی داره

نه یه خادم، نه یه زائر، نه کنارش یه روضه خونی داره

غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام، آقام امام صادق


فدا اشکت، فدا آهت، فدا قبرت آقا فدای صبرت

یعنی میشه، بیاد اون روز، که ببینم می ریزم آب رو قبرت

غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام، آقام امام صادق

 

مرد خسته، دل شکسته، دست بسته شبیه جدش حیدر

می برندش، نیمه­ی شب، به زیر لب می گه مادر مادر

غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام، آقام امام صادق

 

دل مضطر، آتیش در، اشک دختر دوباره توی مدینه

زنده کرده، یاد مادر، یاد بابا یادِ شکسته سینه

غریب آقام، غریب آقام، غریب آقام، آقام امام صادق

/ 0 نظر / 11 بازدید