حضرت عبدالعظیم حسنی

سبک: یوم الاربعین

شیعه محزونِ سید الکریم است

عزای حضرت عبدالعظیم است

دل مدهوش تو سیه پوش تو

یا سید الکریم یا عبدالعظیم

 

مَلَک از قدر تو مبهوت و حیران

از حرم تو ای قبله ی تهران

دلِ مبتلا رَوَد کربلا

روزیِ جمع ما نما یا زهرا

یا سید الکریم یا عبدالعظیم

امیر عباسی

/ 0 نظر / 34 بازدید