امام هادی علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

لاله ی گلزار زهرای اطهر

به غربت از جفا گردیده پرپر

بی تاب و محزون، گشته جگر خون

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

حجت دهمین ابن الرضایم

مسموم زهر کین در سامرایم

با چشم خونبار، از ظلم کفّار

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

سامرا از ستم گردیده محشر

پاره پاره جگر شد پور حیدر

حال پریشان، با چشم گریان

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

می دهد این نوا بانگ منادی

واویلا کشته شد امام هادی

جانها فدایت، سبط ولایت

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

از ظلم معتمد غریب و زارم

در راه دین حق جان می سپارم

صبرم سر آمد، جان بر لب آمد

آه و واویلتا، آه و واویلا

موحد

/ 0 نظر / 31 بازدید