امام صادق علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

فرزند فاطمه باب الحقایق

شد کشته از جفا امام صادق

شد در مدینه، مسموم کینه

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

چراغ معرفت گردیده خاموش

در جنّت فاطمه بگشوده آغوش

احوال محزون، با قلب پر خون

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

در شهرِ بی کسی غوغا بپا شد

ششمین لاله ی زهرا فدا شد

مصحف الناطق، امام صادق

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

حجّت ششمین غریب و مظلوم

در راه دین حق گردیده مسموم

شیعه پریشان، از جور عدوان

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

مرا از خانه ام بیرون کشاندند

میان کوچه ها یارب دواندند

با حال خسته، قلب شکسته

آه و واویلتا، آه و واویلا

موحد

/ 0 نظر / 27 بازدید