امام صادق علیه السلام

سبک: نسیمی جانفزا

غمزده شد دل هر عاشق        در عزای امام ِ صادق

واویلا واویلا واویلا

 

جان عالم ز غم بر لب شد        عزای رئیس مذهب شد

واویلا واویلا واویلا

 

دهم با سوز دل سلامش       دین شده زنده از کلامش

واویلا واویلا واویلا

 

خانه اش بسوزد واویلا         ذکر او در آتش یا زهرا

واویلا واویلا واویلا

 

در آتش دیده گریان کرده        یاد شام ِ غریبان کرده

واویلا واویلا واویلا

 

یاد بچه های بی بابا          یاد کعب نی های اعدا

واویلا واویلا واویلا

 

یاد آن سر ِ از تن جدا         آن سر ِ به روی نیزه ها

واویلا واویلا واویلا

 

یادِ آن قلوب شکسته            یاد آن نماز نشسته

واویلا واویلا واویلا

امیر عباسی

/ 0 نظر / 3 بازدید