روز یازدهم

سبک: یوم الاربعین

رفتم از کوی تو با چشم خونبار

عزیز فاطمه خدانگهدار

سالار زینب، غمخوار زینب

ای خامس آل عبا حسین جان

 

بسته شد برادر محمل زینب

واللهِ خون شده این دل زینب

رفتم حسین جان، به شام ویران

ای خامس آل عبا حسین جان

 

از چشم خواهرت خون گشته جاری

رسیده برادر وقت سواری

ذبیح العطشان، یار مظلومان

ای خامس آل عبا حسین جان

 

دیشب یک کودکی در آتش افتاد

در شام غریبان لب تشنه جان داد

ای گل حیدر، جان برادر

ای خامس آل عبا حسین جان

 

از بهر بردن یک گوشُواره

گوش یک کودکی شد پاره پاره

بین برادر جان، اشک یتیمان

ای خامس آل عبا حسین جان

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 33 بازدید