حضرت خدیجه

سبک: آه، من که جان بر لبم

آه، مهربان مادرم، می روی از برم

لحظه ای بنِگر، به چشمان ترم

درد جان زهرا بی طبیب است

بابا بعد از تو خیلی غریب است

من را از کودکی دیده گریان شده

شعب ابی طالب بیت الاحزان شده

خداحافظ مادرم

 

آه، بعد از تو بر رویم، نمی آید لبخند

تو را کفن آمد، از سوی خداوند

بیا بگرییم با شور و نوا

بر بی کفنِ روز عاشورا

آسمان از غمش مرثیه میخواند

تنِ مجروح او بی کفن می ماند

ای حسین جانم حسین

امیر عباسی

/ 0 نظر / 116 بازدید