حضرت عباس

سبک: از داغ تو لبریز اشک و آهم

بسته شده اگرچه پرونده ام            زکام اصغر تو شرمنده ام 

مرا مبر به خیمه تا زنده ام

پور بوترابم             خجل از ربابم

من ماندم و بشکسته بالی             لبهای خشک و خسته حالی

جانم حسین ، جانم حسین جان

اگر فتاده دستم از پیکرم         ساقی ام و از همه تشنه ترم

عمود آهنین شکسته سرم

ببین شور و حالم             مرا کن حلالم

من پسر ام البنینم             که اینچنین نقش زمینم

جانم حسین ، جانم حسین جان

/ 0 نظر / 41 بازدید