اربعین

سبک: آه و واویلا صد آه و واویلا

آه واویلا صد آه و واویلا

از سفر آمد زینب کبری

 

آه واویلا صد آه و واویلا

خونجگر زینب، بی پسر لیلا

 

داغ تو شد جان کندن زینب

بی وفایی شد ماندن زینب

جای زنجیر و گردن زینب

زخم کعب نی بر تن زینب

 

از پی ات ای ماه روز و شب رفتم

با اسیران در تاب و تب رفتم

از تو بر نیزه می گرفتم جان

از پی رأست جان به لب رفتم

 

در خرابه یک شب نورباران شد

نیمه شب درد طفل تو درمان شد

رأس تو بر طفل خسته مهمان شد

بوسه از لبهات کرد و بی جان شد

/ 0 نظر / 47 بازدید