حر

موضوع : حر

مداح : سلحشور - میرداماد

شاعر : سید مهدی حسینی

سبک : خوش آمدی به ویران

حر پشیمان منم که روسیاه آمدم              ببین که با حجمی از جرم و گناه آمدم

آمدم تا فدایم کنی          عاشق سر جدایم کنی   

     آمدم تا که از مرحمت            لحظه ای تو دعایم کنی

یا حسین ، سیدی یا حسین

 

وا شده قفل دلم به لطف دستان تو           مهر تو در جانِ من ، جان من از آنِ تو

لطف تو شاملِ من شده         شهادت حاصل من شده  

     نه شمشیر ، بلکه غمناله­ی            اصغرت قاتل من شده

 

آمده ام سر دهم آمده ام جان دهم            آمده ام تا که جان در بر جانان دهم

خسته ام دیگر از زندگی       قاتلم شده شرمندگی    

    شکرِ حق ، که امیرم حسین        داده بر من پناهندگی

/ 0 نظر / 3 بازدید