حضرت امّ البنین

سبک: یوم الاربعین

عزای جانسوز ام البنین است

آن همسر امیرالمومنین است

مادر عباس، آن نکو انفاس

یا صاحب الزمان سرت سلامت

 

می گفت که من دیگر پسر ندارم

عبدالله و عون و جعفر ندارم

هستم به خدا، کنیز زهرا

یا صاحب الزمان سرت سلامت

 

کنار علقمه محشر بپا شد

دو دست عباسم از تن جدا شد

افتاده از زین، بر روی زمین

یا صاحب الزمان سرت سلامت

 

بر روی عباسم ره را ببستند

با عمود آهن فرقش شکستند

آمد در برش، زهرا مادرش

یا صاحب الزمان سرت سلامت

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 79 بازدید