فرزندان حضرت زینب

سبک: آه، من که جان بر لبم

آه، شاه کرب و بلا، به سوی خیمه ها

می برد غرق خون دو گل خواهر را

ولی زینب دلپریش و خسته

در خیمه ی در بسته نشسته

برادرش را نمی آید به یاری

به گمانم میکند آبرو داری

در عین بی قراری

/ 0 نظر / 100 بازدید