امام صادق علیه السلام

سبک: داداش نذار

آقا، فدای خاک تربت تو

غصه ی بی نهایت تو

کشته منو مصیبت تو، آقا

آقا، دلای ما برات حزینه

ای وارث غم مدینه

ضربه و میخ در و سینه، آقا

مثل علی تو را هم به کوچه ها کشوندن

یه مشت حرامی ریختند خونتونو سوزوندن

من شنیدم بچه هات از آتیشا ترسیدن

داد می زدن یا زهرا تو کوچه می دویدن

غریب امام صادق

  

آقا، به آسمون دین ستاره

ابر چشام برات می باره

که قبر تو ضریح نداره، آقا

آقا، اونایی که حیا نداشتن

نهال کینه ها رو کاشتن

شمشیر رو گردنت گذاشتن، آقا

حسودای کینه جو قدر تو رو ندیدن

پای برهنه تو رو تو کوچه ها کشیدن

ازاوج بی حرمتی درسته که فسردی

ولی دیگه آقاجون تازیونه نخوردی

غریب امام صادق

محمد مهدی روحی

/ 0 نظر / 4 بازدید