روز یازدهم

سبک: یوم الاربعین

قهرمان زنان قبله ی حاجات

زینبِ فاطمه عمه ی سادات

گفت با برادر، ای گل حیدر

عازم کوفه و شام ویرانم

 

ای مَحرم زینب جان به قربانت

خواهر فدای آن صوت قرآنت

ای نور یزدان، مظلوم حسین جان

عازم کوفه و شام ویرانم

 

از غصه جان من رسیده بر لب

برادر جان برس به داد زینب

سلیب العریان، ذبیح العطشان

عازم کوفه و شام ویرانم

 

زنده کننده ی عترت و قرآن

حافظ پرچم خون شهیدان

گفت ای برادر، جان پیمبر

عازم کوفه و شام ویرانم

مهدی خرازی

/ 0 نظر / 55 بازدید