حضرت عبدالله

سبک: تو کوفه پاتو نذار

آرزومه عمو جون تا که بشم خاک پاهات

این یتیم و شاد کنی بشه شهید کربلات

بزار آرزوم روا شه     جون من برات فدا شه       بازوام به پات جدا شه

ای عمو جان 2 یا حسین

 

بزا تا حاجت روا بشه عمو دشمن تو 

دستمو جدا کنه همین جا رو دامن تو

بزا تا بیاد به سویم     بشه خونم آبرویم      که میشم مثل عمویم

ای عمو جان 2 یا حسین  

 

دوست دارم تا اسممو لاله پرپر بذاری

مثل قاسم تنمو کنار اکبر بذاری

پس نگو به خیمه برگرد   توباشی با این همه درد    میون دشمن نامرد

ای عمو جان 2 یا حسین

امیر حسین مؤمنی

/ 0 نظر / 4 بازدید