حضرت عباس

سبک: کوفه را ماتم گرفته

آمده سردار لشگر          نزد فرزند پیمبر

ای برادر بده اذن میدان           روی خود را ز من بر مگردان

 

رخصتی ده بر گدایت              تا کنم جان را فدایت

جسم من خاک پایت حسین جان       هر دو دستم فدایت حسین جان

 

یادگار حیدرم من                 یک تنه یک لشگر م من

من ابوفاضلم ای جماعت        می کنم پیروی از ولایت

 

بر زمین افتاد علمدار        ناله زد با لحن خونبار

ای فدایت همه هست عباس         در رهت شد قلم دست عباس

مهدی شریفی

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد حسین

بر عال محمد صلوات