حضرت زهرا علیها سلام

سبک: یا فاطمه من عقده دل وا نکردم

آهسته می گوید علی با آه و زاری     ای شهر پیغمبر دگر زهرا نداری

جان داده تنها              مظلومه زهرا

 

ام الائمة چشم خود بر هم نهاده     دست خدا با این خبر از پا فتاده

جان داده تنها              مظلومه زهرا

 

از غربت مولا بود هر جا سخن ها    شد کشته تنها یاورش ، تنهای تنها

 جان داده تنها              مظلومه زهرا

 

یا رحمة للعالمین حقّت ادا شد      در خانه­ی آتش زده زهرا فدا شد

 جان داده تنها              مظلومه زهرا

 

مظلومه بیمار علی دردش دوا شد       وقت ملاقات اجل حاجت روا شد

جان داده تنها              مظلومه زهرا

/ 0 نظر / 15 بازدید