حضرت علی اکبر

سبک: تو کوفه پاتو نزار

با خجالت می برم سوی حرم پیکرتو

چه جوری نگاه کنم تو چمشای مادر تو

لاله پرپر بابا    ای علی اکبر بابا    تو مرو از بربابا

 

یا چشاتو وا کنو گریه های من رو ببین

یاپاشو خنده های سپاه دشمن رو ببین

هدف زخم زبونم    بی تو ای تازه جوونم      چه جوری زنده بمونم

خورشیدی فرد

/ 0 نظر / 3 بازدید