حضرت علی اکبر

سبک : خوش آمدی به ویران

پر از جنون عشقی لاله­ی لیلایی ام

مرا تو مجنون نکن مبر شکیبایی ام

ای خدا اکبرم می رود      روحم از پیکرم می رود

بعد از او اُف بر این زندگی     هستی ام پسرم می رود

یا علی ، ولدی یا علی

 

لب به لبت گذارم پیِ تسلّای دل

امان از این تشنگی وای من و وایِ دل

تن تو ارباً اربا شده       غرق خون روی بابا شده

عقیقت شده فیروزه ای       کبود از عطش آیا شده؟!

 

به سجده­ی شکری و دو تا شده فرق تو

زمین شده لاله گون به موج خون غرق تو

می چکد اشک الماس من          شعله ور باغ احساس من

تن تو لاله گون شد ز خون       علی جان ای گل یاس من

/ 0 نظر / 4 بازدید