امام سجاد علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

زینت گلزار حبل المتینم

سیّد السّاجدین بر اهل دینم

من بی پناهم، در اشک و آهم

واویلا، واویلا، آه و واویلا

 

شاهد بزم خون در نینوایم

گرچه مسموم کین من از جفایم

از داغ بابا، آه و واویلا

واویلا، واویلا، آه و واویلا

 

در دشت ماریه غوغا بپا شد

پیش چشمان من سرها جدا شد

زیب سنانها، شد رأس گلها

واویلا، واویلا، آه و واویلا

 

خواهر کوچکم کنج ویرانه

پرپر زد پیش من طفل دردانه

الشام و الشام، آن قوم بد نام

واویلا، واویلا، آه و واویلا

موحد

/ 0 نظر / 24 بازدید