امام رضا علیه السلام

سبک: یوم الاربعین

حجت هشتمین دلبند زهرا

پاره جگر شده از ظلم اعدا

با روی گلگون، بی تاب و محزون

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

قبر آل یاسین شد در خراسان

بی یار و بی معین حال پریشان

از جور مأمون، گشتم جگر خون

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

معصومه جان بیا بنما نظاره

قلب برادرت شد پاره پاره

جور عدویم، سوزد گلویم

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

فرزند دلبندم بیا جوادم

بنگر در بی کسی از پا فتادم

رفتم ز دنیا، از زهر اعدا

آه و واویلتا، آه و واویلا

 

بر چهره از ستم دارم نشانه

می کِشد از دلم آتش شراره

مادر کجایی، داد از جدایی

آه و واویلتا، آه و واویلا

موحد

/ 0 نظر / 43 بازدید