مناجات با خداوند متعال

سبک: آه، من که جان بر لبم

ای، امید و پناهم، کن دمی نگاهم

بین روی سیاهم، خسته از گناهم

آمدم سویت ذلیل و خوارم

من که بجز تو کسی ندارم

تو خوبِ خوبی و من بنده ی بدم

ای کریم بخشنده تو مکن ردم

یا اله العالمین

 

آه، تویی بنده نواز، به هر غم چاره ساز

درِ خانه ی تو، همیشه بازِ باز

تو که می دانی ای دلنوازم

من بدم، اما می کِشی نازم

مرا به مهمانی پیش خود خواندی ام

سر سفره ی مغفرت نشاندی ام

یا اله العالمین

/ 0 نظر / 266 بازدید