اربعین

سبک: یخیلوب عباسیم

گُل خوشبوی من شهید عطشانم

ز شهر شام آمد عزادارانت

سر قبر پاکت مثال قمری ها

سرود غم دارند به لب طفلانت

همه سر بر شانه ملول و مستانه

ز شمع و پروانه تو را می پرسند

نظری بر زینب بکن ای خوش منصب

که جان رنجورم شود قربانت

 

گل آغوش من به جانم زد آتش

شبانه در کنج خرابه پژمرد

به لب شیرینش سرود لالائی

مثال عاشق ها ز هجران افسرد

به خیالت آید برادر جان شاید

که از من بی مهری بدید و رنجید

سبب مرگ آن سه ساله زهرایم

کتک هایی شد که ز دشمن می خورد

غفاری اردبیلی

/ 0 نظر / 3 بازدید