امام صادق علیه السلام

سبک: منو یه کم ببین

یه دنیا درد و غم میون سینه منه

تو شام غربتم فانوس گریه روشنه

مدینه میدونه از این زمونه دل سیرم

راحت میشم دیگه مسافرم دارم میرم

مدینه حرمتِ موی سفید و می شکنن

به پیرمرد و با پای برهنه می برن

آتیش به خونه ی اولاد زهرا میزنن

غریب آقام آقام

 

کجایی مادرم نفس آخر منه

هزار هزار تا غم تو چشای تر منه

تو شعله ها دیدم می سوزه خونمون ولی

می سوختم از غم غربت مرتضی علی

یادم اومد یه روز که پشت در تو شعله ها

تو رو زدن کتک افتادی زیر دست وپا

مسمار خونی و لگد و مشت بی هوا

خدایا مادرم وای مادرم وای مادرم

 

علی الدوام شده گریه ی بی امون من

آروم نمی گیره این دل روضه خون من

از اون شب سیاه که بی عمامه بردنم

یه جور دیگه ای شد گریه ها و سوختنم

من و رو خاک کشید سواره ای تو کوچه ها

زدم نفس نفس یاد حسین و کربلا

به یاد عمه ی سه ساله تو بیابونا

غریب آقام آقام

حسین رحمانی

/ 0 نظر / 4 بازدید