امام مجتبی علیه السلام

سبک : یا فاطمه من عقده دل وا نکردم 

بر غربت من آسمانها گریه کرده            مرغ هوا ماهی دریا گریه کرده

خون شد دل دهر از غربت من        در کوچه دشمن ، در خانه دشمن

من مجتبایم 

 

آه ای مدینه تو بمان با کوچه هایت    با خاطرات قصه های مجتبایت

بنگر که جانم بر لب رسیده        با اشک و ناله زینب رسیده

 من مجتبایم 


در جام صبرم جرعه جرعه فتنه ها بود      صلحم برای خاطر دین خدا بود

ای غم که عمری بودی کنارم          دیگر امید ماندن ندارم

من مجتبایم 

/ 0 نظر / 4 بازدید