اسارت

سبک: آه و واویلا صد آه و واویلا

آه و واویلا صد آه و واویلا

خونجگر زینب بی پسر لیلا

 

در دل عالم اندوه و سوز و آه

چون اسارت شد رزق آلُ الله

 

عترت طاها نوحه گر و مضطر

خونجگر بهرِ غربت دلبر

 

می رسد صوتی خوش از سوی نیزه

قاری قرآن بر روی نیزه

 

امّ کلثوم و زینب به سوز دل

همرهِ دشمن در چهل منزل

 

قد خمیده شد زینب به راهِ عشق

می رَوَد سوی وعده گاهِ عشق

 

با اسیری اش نهضت شود کامل

نوحه میخواند بین آن محمل

 

ای سرِ خونین جانم به قربانت

دیده ی مادر گشته گریانت

 

ای که هستی تا روز ابد گمنام

تشنه جان دادی در رهِ اسلام

امیر عباسی

/ 0 نظر / 45 بازدید